Zakon o evidencah dela in socialne varnosti (ZEPDSV) – Pomembne spremembe

Zakon o evidencah dela in socialne varnosti (ZEPDSV) – Pomembne spremembe

Z 20. novembrom 2023 se na trgu dela uvajajo novosti v skladu z Zakonom o evidencah dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki prinaša pomembne spremembe za vse akterje na trgu dela, vključno s študentskim delom. Ta zakon predstavlja korak naprej v smeri večje transparentnosti in poštenosti na delovnih mestih.

ZEPDSV uvaja nove smernice za vodenje evidenc o delu, ki zajemajo podrobnejše zabeležke o delovnem času, vrsti dela, lokaciji dela in drugih ključnih podrobnostih. Te spremembe so pomembne tako za delodajalce kot za študente in dijake, saj se zakon nanaša na vse oblike dela. Za delodajalce to pomeni potrebo po bolj natančnem vodenju evidenc o delu študentov in dijakov, kar vodi do jasnejšega pregleda nad delovnimi procesi in olajšuje upravljanje s človeškimi viri.

Za študente in dijake te spremembe prinašajo večjo varnost, saj bodo njihove delovne ure, plačila in splošne delovne pravice bolje zabeležene in zaščitene. To je ključnega pomena za ohranjanje pravičnih delovnih razmer in spoštovanje delovnih pravic.

Z uveljavitvijo novega zakona bodo delodajalci morali sedaj voditi natančno evidenco o prihodih in odhodih študentov ter o njihovem koriščenju malice. Kljub temu, da se malica študentom in dijakom ne plača, zakon zahteva, da delodajalci vodijo evidenco o tem, ali in v kakšnem obsegu je študent čas za malico koristil.

Zakon ne določa načina, kako voditi evidence o izrabi delovnega časa. Če trenutno delodajalec ne uporablja elektronski sistem za evidentiranje delovnega časa, ga tudi po novi zakonodaji ni potrebno vpeljati. Evidence bo mogoče voditi ročno ali elektronsko tudi v prihodnje. Izjema so kršitelji delovnopravne zakonodaje, za katere bo obvezno elektronsko vodenje evidenc.

Če želite dober in kratek povzetek novosti, predlagamo članek, objavljen na spletni strani Inkubatorja Sežana, ki je na voljo tukaj.

Tukaj pa še povezava do Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Datum objave: 15. november 2023