Primer dopisa z ugovorom na informativni izračun dohodnine

Primer dopisa z ugovorom na informativni izračun dohodnine

Ker vemo, da ni enostavno napisati dopisa z ugovorom na informativni izračun dohodnine smo vam spodaj pripravili primer dopisa, ki ga lahko uporabite pri pripravi ugovora na informativni izračun dohodnine. Seveda je oblika ugovora lahko različna glede na vašo situacijo, zato je spodaj naveden le splošen okvir, ki ga je treba prilagoditi vašemu konkretnemu primeru.

[Vaše ime in priimek]
[Vaš naslov]
[Poštna številka in kraj]

Finančna uprava Republike Slovenije
[ime izpostave ali naslov]
[Poštna številka in kraj]

 Zadeva: Ugovor zoper informativni izračun dohodnine za leto 2023

 Spoštovani,

dne [datum], sem prejel/a informativni izračun dohodnine za leto 2023, ki ga ne priznavam v celoti, saj menim, da niso bili pravilno upoštevani vsi moji dejanski stroški povezani s prevozom na delo in iz njega.

 V letu 2023 sem opravljal/a študentsko delo v podjetju [ime podjetja], ki je oddaljeno 20 kilometrov od mojega doma. Za prevoz na delo in iz njega sem uporabljal/a lasten avtomobil. Stroški, ki so mi bili izplačani za prevoz, ne pokrivajo dejanskih stroškov, ki sem jih imel/a z uporabo avtomobila (gorivo, servis, zavarovanje).

 Prilagam dokazila o stroških (računi za gorivo, servis in zavarovanje avtomobila) ter dokazilo o oddaljenosti delovnega mesta od doma. Verjamem, da boste ob pregledu teh dokumentov ugotovili, da so bili moji stroški višji od izplačane kilometrine.

 Prosimo vas, da pri novem izračunu dohodnine upoštevate navedene dejanske stroške prevoza na delo in iz njega.

 Hvala za vaše razumevanje.

 Lep pozdrav,
[vaše ime in priimek]
[vaša davčna številka]

Priloge:

  • računi za gorivo, servis in zavarovanje avtomobila

  • dokazilo o oddaljenosti delovnega mesta od doma

Ta primer je zgolj osnova in ga je potrebno prilagoditi vsakemu posamezniku glede na njegovo situacijo. Prav tako je priporočljivo, da se za pomoč pri pripravi takšnega dopisa obrnete na strokovnjaka za davke ali na enega naših svetovalcev. 

Kako poteka postopek ugovora na informativni izračun dohodnine smo povzeli v prispevku Informativni izračun dohodnine (ugovor).

Datum objave: 2. junij 2023