Študentski servis nove generacije

Plačilo za študentsko delo

Tukaj boš našel_a celovite informacije o tem, kako se oblikujejo urne postavke pri študentskem delu, kakšni so možni dodatki ter kako se izračunavajo in obračunavajo prispevki.

Spodnja meja urne postavke je zakonsko določena in trenutno znaša 7,21 € bruto (6,20 € neto).

Dogovor o plačilu za opravljeno delo je eden izmed ključnih korakov pred začetkom vsakega študentskega dela. Izjemno pomembno je, da se študent pred pričetkom dela z delodajalcem jasno dogovori o višini urne postavke. Ta dogovor je najbolje izvesti pisno, na primer preko elektronske pošte, saj tako študent pridobi pisno potrdilo o dogovoru, ki služi kot varovalo pred morebitnimi nesporazumi ali spremembami pogojev s strani delodajalca.

Urne postavke, objavljene na spletni strani študentskega servisa, služijo kot orientacijska informacija in ne predstavljajo zavezujočega dogovora. Ko je urna postavka enkrat dogovorjena, je delodajalec ne more enostransko spreminjati brez predhodnega obvestila študentu. Če do spremembe urne postavke pride brez študentovega soglasja, ima študent pravico prenehati z delom, saj temelji delovno razmerje na vzajemnem dogovoru in zaupanju med obema stranema. Ta pristop zagotavlja transparentnost in poštenost v delovnem razmerju, ščiti pravice študentov ter spodbuja dobre prakse med delodajalci.

Da, delodajalci lahko nakazujejo zaslužek študentom za delo, opravljeno v preteklosti, pod pogojem, da je bilo delo izvedeno v času, ko so imeli študenti veljaven status študenta in veljavno napotnico za delo.

To omogoča fleksibilnost v plačilnih rokih in zagotavlja, da študenti prejmejo zaslužek za svoje delo, tudi če pride do zamud pri procesiranju plačil. Pomembno je, da so vsa plačila za študentsko delo ustrezno dokumentirana in izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in pogodbenimi dogovori.

Na višino urne postavke za dijaško in študentsko delo vpliva vrsta dejavnikov:

 • regija oz. kraj dela,

 • vrsta dela (težavnost, zahtevana posebna znanja, …),

 • ponudba in povpraševanje,

 • sezona (letni čas, posebni dogodki, prazniki, počitnice, …).

Za preračun uporabi naš kalkulator, kjer lahko preveriš, kako se obračuna študentsko delo.

Trudimo se, da večini članom nakažemo denar v celotnem znesku takoj po končanem delu (velja za podjetja z dobro boniteto). 90 % zaslužkov še vedno založimo, kar pomeni, da svoj zaslužek prejmeš še isti ali najkasneje naslednji delovni dan, ko prejmemo obračun s strani delodajalca.

Obvestila o nakazilu ti bomo pošiljali na več načinov:

 • preko mobilne aplikacije boš dobil_a obvestilo,

 • ko je denar nakazan, prejmeš SMS-sporočilo,

 • obvestilo se zabeleži tudi v Mjob aplikaciji, kjer lahko preveriš vsa nakazila za tekoči mesec, prav tako si lahko ogledaš tudi vsa pretekla nakazila,

 • lahko obiščeš ali pokličeš našo poslovalnico.

Prispevki od študentskega dela gredo za:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se šteje v pokojninsko dobo,

 • prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

 • prispevek za zdravstveno zavarovanje

 • prispevek za štipendije, izgradnjo študentskih domov in prostorov univerz.

Delodajalec mora poleg tvojega zaslužka plačati še zakonsko predpisane dajatve in prispevke. plača na skupen znesek še 22 % DDV.

Od celotnih dajatev in prispevkov študentski servis prejme 2,69 %. Ta odstotek je enak za vse študentske servise in je zakonsko predpisan.

Študentsko delo lahko obračunaš tukaj.

Študenti lahko pri odmeri dohodnine uveljavljate dejanske stroške, ki so nastali v času opravljanja dela prek študentske napotnice. Več o tem preberi v našem prispevku tukaj.

Delo na črno za študente ni varna opcija. Takšno delo je v Sloveniji protizakonito in te izpostavlja velikim tveganjem. Brez formalne pogodbe ali prijave dela nimaš pravne podlage za zaščito svojih interesov v primeru neplačila ali drugih delovnih sporov.

Študentsko delo preko uradnih kanalov, kot so študentski servisi, zagotavlja številne prednosti: tvoja pravica do plačila je zaščitena, plačani so prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje, in imaš pravno zaščito v primeru morebitnih težav. Poleg tega je študentsko delo priznano pri izračunu pokojninske dobe, kar je pomembno za tvojo prihodnost.