Študentski servis nove generacije

Izračun študentskega dela

Tukaj lahko preveriš, kako je obračunano tvoje delo. Za izračun vpiši znani znesek in pritisni Izračunaj. Ostale zneske izračuna kalkulator.

Opomba:

 • Minimalna urna postavka za delo opravljeno:
  do vključno 2. februarja 2024, znaša 6,92 € bruto (5,85 € neto),
  od vključno 3. februarja 2024, znaša 7,21 € bruto (6,20 € neto)

 • Vse absolutne vrednosti v tabeli so v evrih (€).

 • Pri izračunu se ne upošteva akontacija dohodnine, če je znesek višji od 400,00 evrov (€).

V skladu s spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se, od 1. 2. 2024 dalje, prispevki za študentsko delo obračunavajo na osnovi bruto zaslužka študenta, zmanjšanega za 10 % normiranih stroškov.

Obračun prispevkov

Cesarju, kar je cesarjevega … Ali veš, kateri prispevki morajo biti plačani, kaj plačaš ti in kaj delodajalec?

To so prispevki in višina prispevkov, ki jih plača delodajalec:

 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %),
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %),
 • pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %).

Kaj in koliko plača študent oz. dijak:

 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %).

Znesek prispevkov

Prispevki študenta:

Prispevki PIZ študenta

Prispevki delodajalca:

Koncesijska dajatev

Dodatna koncesijska dajatev

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Prispevki PIZ delodajalca

Prispevek za ZZ

DDV