Študentski servis nove generacije

Informacije o dohodnini

Na tej podstrani lahko najdeš uporabne informacije glede dohodnine ter prevzameš svoje dohodninske izpiske.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Pri odmeri dohodnine so upoštevani vsi obdavčljivi dohodki študentov in dijakov v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12. v dotičnem letu. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran. Več o dohodnini za študentsko delo si preberi tukaj.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja sistem plačevanja dohodnine oz. davka od dohodkov fizičnih oseb. Zakon o dohodnini med drugim določa tudi davke, vezane na delo študentov in dijakov.

O dohodnini

Ključne postavke, ki vplivajo na obračun in odmero dohodnine za delo študentov in dijakov:

  • bruto zaslužek študenta

  • 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odvede študentski servis pred izplačilom na TRR)

  • neto izplačilo na TRR

  • normirani stroški (priznani vsem)

  • posamezna osebna olajšava (priznana mlajšim od 26 let)

  • splošna olajšava (priznana vsem, ki jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane).

Študent lahko uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlje zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Več o tem smo pisali v članku Kako z dejanskimi stroški zmanjšati dohodninsko osnovo.

Hitri informativni izračun lahko narediš na našem Informativnem izračunu dohodnine ali na uradni strani eDavki.