Priložnost za štipendijo Milana Lenarčiča

Štipendija ustanove Milana Lenarčiča je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov.

Za štipendijo lahko zaprosijo študenti Univerze v Ljubljani 2. ali 3. stopnje ali 4. letnika enovitih študijskih programov s povprečno oceno najmanj 9,0 na predhodni stopnji študija.

Študenti morajo vlogo poslati do vključno 17. junija 2019.

Več informacij je na voljo TUKAJ.