Povišanje minimalne urne postavke

Ali bo s 1. januarjem 2020 povišan znesek minimalne urne postavke?

Sprejeta je novela Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) s katero se bo spremenila najnižja bruto urna postavka za študentsko delo, ki trenutno znaša 4,89 evra bruto. Za delo opravljeno po 1. januarju 2020 urna postavka ne bo smela biti nižja od 5,4 evra bruto, kar znese 4,56 eur neto dijaku ali študentu oz. 7,62 eur skupnega stroška za delodajalca z DDV oz. 7,22 eur brez DDV na delovno uro študentskega dela.

Državni svet je na 6. izredni seji s 15 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo. Državni zbor bo o noveli moral znova odločati, za potrditev v Državnem zboru bo potrebnih najmanj 46 glasov.