Povišanje minimalne urne postavke s 1.1.2020

S 1. januarjem 2020 je povišan znesek minimalne urne postavke.

Sprejeta je novela Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) s katero se je spremenila najnižja bruto urna postavka za študentsko delo, ki trenutno znaša 4,89 evra bruto. Za delo opravljeno 2020 s 1. januarjem dalje urna postavka ne bo smela biti nižja od 5,4 evra bruto, kar znese 4,56 eur neto dijaku ali študentu oz. 7,62 eur skupne obremenitve za delodajalca z DDV oz. 7,22 eur brez DDV na delovno uro študentskega dela.

Za obračune študentskega dela, ki jih bodo delodajalci poslali za opravljeno študentsko delo do 31.12.2019 se lahko uporabi še minimalna urna postavka 4,89 eur bruto, delo, ki pa bo opravljeno na dan 01.01.2020 in v nadalje, pa bo moralo biti obračunano najmanj po 5,40 eur bruto.