Kaj narediti, če ostaneš brez statusa?

 1. Prijavi se na Zavod za zaposlovanje
  Na ZRSZ je mogoča prijava v evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve, in sicer z izpolnitvijo ter predložitvijo obrazca.
 2. Uredi zdravstveno zavarovanje
  Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). V skladu z zakonom mora vsaka oseba imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. Ko imaš študentski status, si obvezno zdravstveno zavarovan prek družinskega člana, če pa si zaposlen, ti obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec.
  Ko pa status študenta poteče, moraš obvezno zdravstveno zavarovanje plačati sam ali pa ti ga, če ste do tega upravičeni, iz državnega proračuna krije Center za socialno delo. Obvezno zdravstveno zavarovanje je torej treba urediti nemudoma, takoj po poteku študentskega statusa. Urediš ga lahko na katerikoli izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, neodvisno od kraja stalnega ali začasnega bivališča.
  Obvezno zdravstveno zavarovanje v večini primerov krije le del stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
 3. Oddaj vlogo za denarno socialno pomoč
  S prijavo na Zavodu za zaposlovanje pridobiš tudi pravico do uveljavljanja denarne socialne pomoči. Uveljavljaš jo lahko na pristojnem Centru za socialno delo (CSD).
  Pristojnost CSD je povezana s krajem vašega stalnega prebivališča, zato je treba izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddati na CSD, ki je pristojen v kraju, v katerem imaš stalno prebivališče, ne glede na to, kje dejansko prebivaš.

Za več info se lahko kadarkoli obrneš na nas! Obišči našo najbližjo poslovalnico Mjob ali nas pokliči!