Predračuni kot temelj za izvedbo storitve posredovanja študentskega dela

Zaradi splošnega poslabšanja likvidnostnega potenciala naših naročnikov in na podlagi situacije in ukrepov po Covid 19 ter s tem zamud pri izvedbi plačil opravljenega študentskega dela ter predvsem na podlagi dejstva, da znašajo dejanski prihodki študentskih servisov le 2,686% od zneska na izdanem računu za študentsko delo (prihodki študentskega servisa so sicer del koncesijske dajatve), vse ostalo pa pomeni evidentirano obveznost:

  • do socialnih blagajn (11,15%),
  • koncesijskih obveznosti (1,42% posebna koncesijska dajatev in 11,33% koncesijska dajatev – ki vključuje 2,686% prihodkov študentskih servisov),
  • do DDV (5,25 %)
  • do izplačila zaslužka dijaka oz. študenta (70,84%)

vsem uporabnikom naših storitev, do vzpostavitve tekočega in rednega plačilnega prometa na dan obračuna študentskega dela predložimo predračun. Gre za informacijo o nameravani storitvi na podlagi prejetih podatkov o opravljenem delu in pogojih plačila. Prosimo vas za plačilo predračuna po zapisani valuti.

Na dan prejema plačila po predračunu vam izvedemo storitev, takrat tudi evidentiramo vse predpisane dajatve in vam izstavimo ter dostavimo račun, po običajni želeni poti.

Za namene knjižbe stroška študentskega dela na vaši strani lahko delodajalci za potrebe svojega računovodenja, torej za potrebe sestavljanja računovodskih obračunov in računovodskih predračunov s tem pa tudi računovodskih izkazov, ločite:

  • stroške opravljenega dela dijakov ali študentov preko pasivnih časovnih razmejitev ovrednotite oz. izmerite ter evidentirate oz. razporedite po poslovnih učinkih v obdobju, ko je bilo delo dijakov ali študentov dejansko opravljeno, glede na primarne analitične podatke s katerimi razpolagate in
  • strošek storitve posrednika, študentskega servisa, storitev bo izvedena na dan evidentiranja obveznosti do socialnih blagajn in koncesijskih obveznosti oz. na dan izvedbe plačila predračuna.

Zaslužek študentskega servisa (2,686% od zneska na izdanem računu) je tako nesorazmeren in minoren z nastalimi obveznostmi do socialnih blagajn, koncesije in DDV pri obračunu urnih postavk, da je opisani način dela v razmerah Covid 19 pri tako minimalnem znesku marže nujen za nadaljnje izvajanje kakovostne storitve, kot jo poznate in si jo zaslužite.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo vnaprej!