Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji. Prijavo lahko oddajo pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen vavčerja je spodbuditi statusno preoblikovanje podjetij, s čimer naj bi se povečala konkurenčnost tovrstnih podjetij, zvišali pa naj bi se tudi prihodki od prodaje.

Razpis obsega naslednje možnosti preoblikovanja podjetij:

  • preoblikovanje s.p.-ja v kapitalsko družbo;
  • preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornosti oziroma obratno;
  • preoblikovanje zadruge v gospodarsko družbo ali obratno.

Pri tem je predmet razpisa sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago v okviru razpisa znaša 1.000.000 EUR. Minimalna višina subvencije, ki je lahko dodeljena enemu podjetju znaša 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR. DDV se pri tem ne smatra kot upravičen strošek.

Več informacij o javnem pozivu najdete tukaj.