Izplačila v prazničnem času

Dijakom in študentom zaposlenim pri podjetjih, katerim zalagamo zaslužke študentov, bomo na predpraznični dan (torek, 24. 12. 2019 in torek, 31. 12. 2019) nakazila zaslužkov na njihove transakcijske račune izvedli na dan dospele potrjene napotnice oz. obračunskega lista, če bomo potrjeno napotnico oz. obračunski list prejeli najkasneje do 11:00 ure (prek e-poslovalnice, e-maila, po faksu, osebno ali z jutranjo pošto).

Dospele potrjene napotnice oz. obračunski listi med 11.00 ter 14:00 uro bodo obdelani še isti dan, kar pomeni, da bo račun za koncesijske storitve izdan na dan dospele napotnice oz. obračunskega lista, izplačilo pa bo izvedeno na prvi delovni dan poslovanja bank.

Dijakom in študentom zaposlenim pri podjetjih, katerim ne zalagamo zaslužkov študentov, bomo torek, 24. 12. 2019 in torek, 31. 12. 2019 nakazila zaslužkov na njihove transakcijske račune izvedli na podlagi dospelega potrdila o plačilu računa, ki ga prejmemo najkasneje do 11:00 ure (na e-mail: racunovodstvo@workforce.si, faks računovodstva: 04 20 20 444, osebno ali z jutranjo pošto).

Dospele potrjene napotnice oz. obračunski listi med 11:00 uro ter 14:00 uro bodo obdelani še isti dan, kar pomeni, da bo račun za koncesijske storitve izdan na dan dospele napotnice oz. obračunskega lista.

Z vsemi morebitnimi težavami se lahko od 12:00 – 16:00 obrnete na dežurno poslovalnico:

24. 12. 2019 – KRANJ, gsm: 051 374 411, tel.: 04 20 20 450, e-pošta: kranj@mjob.si
31. 12. 2019 – ČRNOMELJ, gsm: 031 827 000, tel.: 059 340 170, e-pošta: crnomelj@mjob.si