150€ enkratne pomoči študentom

Državni zbor je na seji 2.4.2020 potrdil Interventni zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega korona virusa. Zakon je bil 10. aprila objavljen tudi v Uradnem listu, 21. aprila 2020 pa so bile potrjene potrdila in dopolnitve istega zakona, povzetek katerega objavljamo.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo tako upravičeni vsi študenti (redni in izredni) s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji.

Študijski program na visokošolski instituciji v tujini ni akreditiran in javnoveljaven v Sloveniji.

Kako do izplačila?

Trenutno velja še prejšnji zakon, zato bo potrebno na oddajo vloge za izredne študente še počakati.

Najdete jo na tem naslovu: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom

Datuma za oddajo vloge NI, saj bodo nakazovali v paketih in sproti do 1. junija 2020.