Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2020

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) z veljavnostjo od 01.01.2020 ima glede študentskega dela v letu 2020 spremenjene zneske olajšav v dobro dijaka oz. študenta in spremenjeno dohodninsko lestvico. Pomembno! Del zaslužka dijaka ali študenta v višini 15,5% v njegovem imenu koncesionar pri izvedbi izplačila zaslužka z odtegljajem odvede v korist PIZ, zato je potrebno ločiti: bruto znesek zaslužka (znesek na napotnici), odtegljaj PIZ 15,5% od bruto zneska zaslužka, neto zaslužek (neto znesek, izplačilo), odtegljaj morebitne akontacije dohodnine (od neto zaslužka) in dejansko nakazilo na transakcijski račun.

Izračuni temeljijo na neto zneskih zaslužkov, saj prispevek za PIZ ni obdavčen prihodek – ni vključen v davčno osnovo.


I. LETNA OBDAVČITEV NETO ZASLUŽKOV DIJAKA/ŠTUDENTA V LETU 2020

Povišana je POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA , ki znaša 3.500,00 eur (v 2019: 3.302,70 eur), kar v praksi (preračunano: olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 3.969,80eur (4.697,99 eur bruto) . Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.

Vsem, ki ne želijo, da bi jih starši uveljavljali kot vzdrževane družinske člane, bo priznana tudi SPLOŠNA OLAJŠAVA:

  • najmanj 3.500,00 eur (pri skupnem letnem zaslužku nad 11.252,72 eur neto oz. 13.316,83 eur bruto),
  • pri skupnem letnem zaslužku pod 13.316,83 eur bruto pa se prizna in izračuna še dodatna splošna olajšava (linearni izračun (18.700,38 – 1.40427 x skupni dohodek)).

Za večino članov je v primeru uveljavljanja obeh, POSEBNE OSEBNE OLAJŠAVE in SPLOŠNE OLAJŠAVE ter priznanih 10% NORMIRANIH STROŠKOV prag neobdavčenih neto zaslužkov najvišji doslej in znaša 10.104,27 eur (bruto znesek zaslužka 11.957,72 eur).


V letu 2020 boste lahko neobdavčeno zaslužili neto zneske:

vzdrževani družinski člani s statusom: 3.969,80 eur (4.697,99 eur bruto), (pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106 %, do skupnega letnega zaslužka 13.610,17 eur neto (16.107,38 eur bruto),

nevzdrževani družinski člani s statusom: 10.104,27 eur (11.957,72 eur bruto),

nevzdrževani družinski člani brez statusa: 8.728,23 eur (10.329,27 eur bruto).

*V vseh treh primerih preseganja neobdavčenih zneskov nastaja davčna osnova, ki je glede na višino obdavčena s progresivnimi davčnimi stopnjami 16%, 26%, 33%, 39% ter 50%


II. DOHODNINA PRI TEKOČIH IZPLAČILIH

Vsako izplačilo, ki bo v enkratnem znesku višje od 400,00 eur, bo obdavčeno z 22,5% akontacije dohodnine. Izplačilo ni mesečno omejeno.

Vsako izplačilo, na dan, ko študent ali dijak ne bo imel statusa, bo obdavčeno z 22,5% akontacije dohodnine razen, če bo delodajalec na potrdilu o opravljenem delu potrdil, da je delo bilo opravljeno za nazaj, v obdobju, ko je status imel!