Z novim šolskim letom potrebuješ tudi novo napotnico

Pozor! Izdanim napotnicam za delo je z dnem prenehanja starega šolskega leta prenehala veljavnost.

Potrebno je naročiti in dvigniti nove napotnice za delo pri tvojem delodajalcu.

NOVOST za vse dijake in študente na višješolskem študiju: Predvideno po 1.9.2020 ti ne bo potrebno več dostaviti potrdila o šolanju, saj bomo na Mjob-u status dijaka ali študenta za leto 2020/21 preverili v elektronskih bazah podatkov (eV, CEUVIZ) in ga avtomatsko podaljšali.

Do takrat pa še vedno velja naslednje:

Dijaki in študentje na višješolskem študiju morate predhodno študentskemu servisu dostaviti potrdilo o šolanju, potrdilo o statusu dijaka ali študenta ali letno spričevalo dijaka.

Študenti na visokošolskem študiju

Če si vpisan na visokošolski zavod v R Sloveniji ti ni potrebno podaljšati statusa ob novem šolskem letu, saj lahko podatek o statusu pridobimo neposredno v Enotni evidenci vpisov. Potrdila o šolanju oz. o statusu ti torej ni potrebno več dostaviti na naš
študentski servis.

Nove napotnice ti lahko izstavimo na podlagi tvojega osebnega obiska, na daljavo po pošti, na podlagi tvojega klica, sporočila preko e-pošte, iz modula e poslovalnice ali kakorkoli drugače. Sporoči!

Pa veliko uspeha v novem šolskem letu!