Dijaki podaljsanje

Z novim šolskim letom po nove napotnice

Pozor! Izdanim napotnicam za delo je z dnem prenehanja starega šolskega leta prenehala veljavnost.

Potrebno je naročiti in dvigniti nove napotnice za delo pri tvojem delodajalcu.

Dijaki in študentje na višješolskem študiju morate predhodno študentskemu servisu dostaviti potrdilo o šolanju, potrdilo o statusu dijaka ali študenta.

Novost za študente na visokošolskem študiju

Letos ti, če si vpisan na visokošolski zavod v R Sloveniji ni potrebno podaljšati statusa ob novem šolskem letu, saj lahko podatek o statusu pridobimo neposredno v Enotni evidenci vpisov. Potrdila o šolanju oz. o statusu ti torej ni potrebno več dostaviti na naš študentski servis.

Nove napotnice ti lahko izstavimo na podlagi tvojega osebnega obiska, dobrodošel, na daljavo po pošti na podlagi tvojega klica, sporočila preko e-pošte, iz modula e poslovalnice ali kakorkoli drugače. Sporoči!

Pa veliko uspeha v novem šolskem letu!

Tvoj Mjob