Višja minimalna urna postavka

S 1. aprilom 2019 (ne, ni bila prvoaprilska šala) se je na podlagi odredbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, objavljene v Uradnem listu RS 17/2019, zvišala minimalna bruto urna postavka za študentsko delo. Nova najnižja urna postavka tako znaša 4,89 € bruto (prej 4,73 €).  

Delo, opravljeno do 31. 3. 2019, je lahko obračunano po najnižji urni postavki 4,73 €/uro, delo, opravljeno po 1. 4. 2019, pa po novi postavki 4,89 €/uro bruto.

Natančnejše podatke o bruto in neto zneskih, DDV-ju in obračunu prispevkov lahko izračunate na naši spletni strani.