Zavod RS za zaposlovanje

Subvencija za zaposlitev mladih

Na Zavodu RS za zaposlovanje so objavili javno povabilo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje, kamor smo jih napotili. Subvencija znaša 5.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Kaj vam omogoča povabilo?

Javno povabilo delodajalcem omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine:

  • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Delovno razmerje se lahko sklene za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni, so pridobili potrdilo za brezposelne mlade osebe o usposabljanju in izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Za koga lahko podjetje pridobi subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so mlajši od 30 let in so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje, kamor smo jih napotili. Projekte je izbralo ministrstvo za delo. 

Vključili bomo 225 mladih, od tega 40 % mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Poglejte si seznam občin, razdeljen na Vzhodno in Zahodno Slovenijo.

Višina subvencije za zaposlitev

Subvencija znaša 5.000 EUR in se izplača v dveh enakih delih: po zaposlitvi in izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Kandidati se lahko zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi v skladu z odločbo o invalidnosti.

Zaposlitev je treba ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Podjetje mora mladim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji

Več informacij o prijavi in njenih pogojih najdete na strani ZRSZ Zaposlimo mlade.