Minimalna plača

Minimalna plača z januarjem 886,63 €

Z januarjem je v veljavo stopil nov Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino in način spreminjanja. Za delo s polnim delovnim časom določa minimalno bruto plačo 886,63 € na zaposlenega, kar pomeni, da se je zvišala za slabih 44 €.

Kaj sodi v minimalno plačo in kaj ne?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki ureja strukturo plače, v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, vključno z dodatki za delovno uspešnost. Edini dodatek, ki v to ni zajet, je dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

Dopolnjen Zakon o minimalni plači v slednjo ne všteva dodatka za delo v posebnih pogojih, kot so nočno delo, delo v nedeljo in na praznike ter delo na dela proste dneve. V minimalno plačo prav tako ne spada povračilo stroškov, kot je povračilo za stroške prevoza in hrane na delovnem mestu ali stroške za službena potovanja. Drugi prejemki, ki delavcu pripadajo iz naslova pogodbe o zaposlitvi, (regres in odpravnina), prav tako ne spadajo v bruto minimalno plačo.

Leta 2020 se bo minimalna plača ponovno dvignila

Na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so že objavljeni tudi podatki o minimalni plači za prihodnje leto. Minimalna plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, bo znašala 940,58 € bruto. To pomeni, da se bo zvišala še za 54 € v primerjavi z letošnjim letom.

Obeta se tudi sprememba glede same definicije minimalne plače. Iz nje bodo izvzeti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Prav tako bosta izvzeta del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.