150€ dodatka za študente

150 € dodatka za študente

Vlada je 19. decembra 2020 sprejela sedmi protikoronski paket, v katerem med drugim namenja solidarnostni dodatek v višini 150 evrov tudi študentom, prejeli pa naj bi ga do 31. januarja 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli vsi redni in izredni študenti, ki

  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v RS in
  • na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (14., 15., 16., 17., in 25. člen).

Za prejem nakazila je potrebno izpolniti obrazec, ki je dostopen na portalu eUprava od 14. do 31. januarja 2021: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom.html

Če boš obrazec oddal/a do 25. januarja 2021 do polnoči, boš nakazilo prejel/a do 31. januarja 2021.

Če boš obrazec oddal/a od 26. do 31. januarja 2021, boš nakazilo prejel/a v mesecu februarju 2021.

Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente zagotavlja država iz proračuna. Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina.